Islandprotravel.dk's privatlivspolitik

Islandprotravel.dk indsamler visse personoplysninger fra sine brugere.

Ejer og dataansvarlig

Island ProTravel Danmark APS
Postboks 229
0900 København C
Danmark

Ejerens kontakt-e-mailadresse: island@islandprotravel.dk

 

Typer af indsamlede personoplysninger

De typer af personoplysninger, der indsamles af islandprotravel.dk selv eller via tredjemand, omfatter bl.a.: fornavn, efternavn, telefonnummer, e-mailadresse, køn, firmanavn, adresse, land, postnummer, cookies, brugsdata og andre forskellige typer oplysninger. Komplet information om hver enkelt type personoplysning, der indsamles, gives i de relevante afsnit i denne privatlivspolitik eller via specifikke forklarende tekster, der vises, før oplysningerne indsamles.

Personoplysninger kan frit gives af brugeren, eller de indsamles automatisk, når islandprotravel.dk benyttes, hvis der er tale om brugsdata.

Hvor intet andet er angivet, er alle de oplysninger, som islandprotravel.dk anmoder om, obligatoriske, og undladelse af at opgive disse oplysninger kan gøre det umuligt for islandprotravel.dk at levere sine tjenester. I de tilfælde, hvor islandprotravel.dk specifikt angiver, at visse oplysninger ikke er obligatoriske, kan brugere frit undlade at afgive disse oplysninger, uden at dette får konsekvenser for tjenestens tilgængelighed eller funktion.

Brugere, der er usikre på, hvilke personoplysninger der er obligatoriske, er velkomne til at kontakte ejeren.

Enhver brug af cookies – eller andre sporingsværktøjer – hos islandprotravel.dk eller hos ejerne af en tredjemands tjenester, der bruges af islandprotravel.dk, har til formål at levere den tjeneste, der kræves af brugeren, samt de øvrige formål, der er beskrevet i nærværende dokument og i cookiepolitikken, hvis en sådan findes.

Brugere er ansvarlige for personoplysninger om tredjemand, som de har fået adgang til, offentliggjort eller delt via islandprotravel.dk, og bekræfter, at de har indhentet den pågældende tredjemands samtykke til at videregive oplysningerne til ejeren.

 

Databehandlingsmåde og -sted

Behandlingsmetoder

Ejeren træffer de fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til, videregivelse, ændring eller uautoriseret tilintetgørelse af personoplysningerne.

Behandlingen af personoplysninger udføres ved hjælp af computere og/eller IT-baserede værktøjer og følger organisatoriske procedurer og metoder, som udelukkende er knyttet til de angivne formål. I nogle tilfælde kan personoplysninger gøres tilgængelige for visse typer personer, ud over ejeren, i ledende stillinger, der er involveret i driften af islandprotravel.dk (administration, salg, markedsføring, juridisk afdeling, systemadministration), eller eksterne parter (som f.eks. en tredjemands leverandører af teknisk service, postleverandører, hostingudbydere, IT-virksomheder, kommunikationsbureauer), som ejeren har udnævnt som databehandlere. Ejeren kan til enhver tid anmodes om en opdateret liste over disse parter.

 

Retsgrundlag for behandling

Ejeren kan behandle personoplysninger om brugere, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Brugeren har givet sit samtykke til et eller flere specifikke formål. Bemærk: I henhold til visse lovgivninger kan det være tilladt ejeren at behandle personoplysninger, indtil brugeren gør indsigelse mod en sådan behandling ("framelder sig"), uden at ejeren skal basere behandlingen på brugerens samtykke eller nogen af de nedenstående retsgrundlag. Dette gælder dog ikke, hvis behandlingen af personoplysninger er underlagt EU's databeskyttelseslovgivning, herunder hvis:
 • meddelelse af personoplysninger er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt med brugeren og/eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelsen af en sådan kontrakt
 • behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler ejeren
 • behandlingen er relateret til udførelse af en opgave af samfundsinteresse eller henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som ejeren har fået pålagt
 • behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, der forfølges af ejeren eller en tredjemand.

Ejeren vil under alle omstændigheder gerne redegøre for det specifikke retsgrundlag, der gælder for behandlingen, og især hvorvidt meddelelse af personoplysninger er et lovpligtigt krav eller et krav i henhold til en kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt.

 

Sted

Personoplysningerne behandles på ejerens driftskontorer og alle andre steder, hvor de parter, der er involveret i behandlingen, befinder sig.

Afhængigt af brugerens placering kan overførsler af personoplysninger medføre, at brugerens personoplysninger overføres til et andet land end brugerens eget land. For at få mere at vide om det sted, hvor sådanne overførte personoplysninger behandles, kan brugeren læse afsnittet om behandling af personoplysninger.

Brugeren har også ret til at blive informeret om retsgrundlaget for overførsel af personoplysninger til et land uden for Den Europæiske Union eller til en hvilken som helst international organisation, som er underlagt folkeretten, eller som er oprettet af to eller flere lande, som f.eks. FN, og om de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet af ejeren for at beskytte brugerens personoplysninger.

Hvis en sådan overførsel finder sted, kan brugeren finde ud af mere ved at læse de relevante afsnit i nærværende dokument eller ved at henvende sig til ejeren ved hjælp af den information, der findes i afsnittet om kontaktoplysninger.

 

Opbevaringsperiode

Personoplysninger skal behandles og gemmes så længe, det er nødvendigt af hensyn til det formål, de er blevet indsamlet til.

Derfor gælder følgende:

 • Personoplysninger, der er indsamlet af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt mellem ejeren og brugeren, skal gemmes, indtil en sådan kontrakt er fuldt opfyldt.
 • Personoplysninger, der er indsamlet af hensyn til ejerens legitime interesser, skal gemmes, så længe det er nødvendigt for at opfylde dette formål. Brugeren kan finde specifikke oplysninger angående de legitime interesser, der forfølges af ejeren, i de relevante afsnit i nærværende dokument eller ved at henvende sig til ejeren.

Ejeren kan have tilladelse til at gemme personoplysninger i en længere periode, hvis brugeren har givet sit samtykke til dette, så længe et sådant samtykke ikke tilbagetrækkes. Ejeren kan endvidere være forpligtet til at opbevare personoplysninger i en længere periode, når dette er påkrævet for at udføre en retlig forpligtelse eller efter påbud fra en myndighed.

Når opbevaringsperioden er udløbet, skal alle personoplysninger slettes. Derfor kan retten til indsigt, retten til sletning, retten til berigtigelse og retten til dataportabilitet ikke gøres gældende efter opbevaringsperiodens udløb.

Databehandlingens formål

Der indsamles personoplysninger om brugeren, for at ejeren kan levere sine tjenester samt til følgende formål: For at kunne kontakte brugeren, for at kunne interagere med eksterne sociale netværk og platforme, til analyseformål, til reklameformål, for at kunne vise indhold fra eksterne platforme, til remarketing og til adfærdsbetinget reklamering, til Content Performance og funktionstest (A/B test) og til overførsel af personoplysninger til lande uden for EU.

Brugeren kan finde flere detaljerede oplysninger om sådanne formål med databehandlingen og om de specifikke personoplysninger, der bruges til hvert enkelt formål, i de respektive afsnit i nærværende dokument.

 

Detaljerede oplysninger om behandlingen af personoplysninger

Personoplysninger indsamles til følgende formål og benyttes til følgende tjenester:

 

Reklamering

Denne type tjeneste giver mulighed for at benytte brugerens personoplysninger til reklamer, der vises i form af bannere og anden annoncering på islandprotravel.dk, om muligt baseret på brugerens interesser.

Det betyder ikke, at alle personoplysninger bruges til dette formål. Information om og betingelser for brug vises herunder.

Nogle af de tjenester, der er anført herunder, kan benytte cookies til at identificere brugeren, eller de kan benytte den adfærdsbetingede retargeting-teknik, dvs. vise annoncer, der er skræddersyet til brugerens interesser og adfærd, herunder også den adfærd, der spores på andre sider end islandprotravel.dk. Læse de relevante tjenesteudbyderes privatlivspolitikker for at få yderligere oplysninger.

Ud over de eventuelle muligheder for at framelde sig, som tilbydes af de nedenfor nævnte tjenester, kan brugeren også framelde sig enhver tredjemands tjenestes brug af cookies ved at besøge frameldingssiden Network Advertising Initiative.

 

Direkte e-mailmarketing (DEM) (islandprotravel.dk)

Islandprotravel.dk benytter brugerens personoplysninger til at foreslå tjenester og produkter, som leveres af tredjemand, eller som ikke har noget at gøre med de produkter eller tjenester, der leveres af islandprotravel.dk.

Indsamlede personoplysninger: e-mailadresse.

 

Kontakte brugeren

Kontaktformular (islandprotravel.dk)

Ved at udfylde kontaktformularen med sine personoplysninger bemyndiger brugeren islandprotravel.dk til at bruge disse oplysninger til at besvare forespørgsler angående information, tilbud eller andre typer forespørgsler, som fremgår af formularens overskrift.

Indsamlede personoplysninger: fornavn, efternavn, firmanavn, adresse, postnummer, land, e-mailadresse, køn og telefonnummer.

 

Kontakt via telefon (islandprotravel.dk)

Brugere, der opgiver deres telefonnummer, kan blive kontaktet i kommercielt eller reklamemæssigt øjemed på islandprotravel.dk's vegne og for at imødekomme forespørgsler om support.

Indsamlede personoplysninger: telefonnummer.

 

Adresseliste eller nyhedsbrev (islandprotravel.dk)

Når brugeren registrerer sig på adresselisten eller tilmelder sig nyhedsbrevet, bliver brugerens e-mailadresse føjet til kontaktlisten over personer, der kan modtage e-mailbeskeder med information af kommerciel eller salgsfremmende karakter vedrørende islandprotravel.dk. Din e-mailadresse kan også blive føjet til denne liste, hvis du har tilmeldt dig islandprotravel.dk, eller når du har foretaget et køb.

Indsamlede personoplysninger: cookies, e-mailadresse, fornavn og efternavn.

 

Analyseværktøjer

Tjenesterne i dette afsnit gør ejeren i stand til at overvåge og analysere webtrafik og kan bruges til at holde øje med brugerens adfærd.

 

Facebook Ads konverteringssporing (Facebook, Inc.)

Facebook Ads konverteringssporing er en analysetjeneste leveret af Facebook, Inc., som forbinder data fra Facebooks reklamenetværk med de handlinger, der udføres på islandprotravel.dk.

Indsamlede personoplysninger: cookies og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Privatlivspolitik.

 

Google Ads konverteringssporing (Google Ireland Limited)

Google Ads konverteringssporing er en analysetjeneste leveret af Google Ireland Limited, som forbinder data fra Google Ads reklamenetværk med de handlinger, der udføres på islandprotravel.dk.

Indsamlede personoplysninger: cookies og brugsdata.

Behandlingssted: Irland – Privatlivspolitik, privacy shield deltager

 

Google Analytics med anonymiseret IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics er en webanalysetjeneste leveret af Google Inc. ("Google"). Google anvender de indsamlede oplysninger til at spore og undersøge brugen af islandprotravel.dk, til at udarbejde rapporter om sine aktiviteter og dele dem med andre Google-tjenester.

Google kan anvende de indsamlede oplysninger til at kontekstualisere og personliggøre reklamerne på sit eget reklamenetværk.

Denne integration med Google Analytics anonymiserer din IP-adresse. Dette fungerer ved at forkorte brugernes IP-adresser i EU's medlemslande eller i andre lande, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i exceptionelle tilfælde sendes den fulde IP-adresse til en Google-server og forkortes inden for USA.

Indsamlede personoplysninger: cookies og brugsdata.

Behandlingssted: Irland – Privatlivspolitik

 

Mint Analytics (Shaun Inman)

Mint Analytics er en analysetjeneste leveret af Shaun Inman.

Indsamlede personoplysninger: cookies og brugsdata.

Behandlingssted: USA Privatlivspolitik.

 

Overførsel af personoplysninger uden for EU

Ejeren må kun overføre personoplysninger indsamlet i EU til tredjelande (dvs. alle lande uden for EU), i overensstemmelse med et specifikt retsgrundlag. Enhver sådan overførsel af personoplysninger er baseret på et af de retsgrundlag, der beskrives nedenfor.

Brugere kan rette henvendelse til ejeren for at få oplyst, hvilket retsgrundlag en bestemt tjeneste hviler på.

 

Overførsel af personoplysninger til udlandet baseret på samtykke (islandprotravel.dk)

Hvis dette er retsgrundlaget, overføres personoplysninger kun fra EU til tredjelande, hvis brugeren har givet sit udtrykkelige samtykke til en sådan overførsel efter at være blevet informeret om de mulige risici forbundet hermed som følge af, at der ikke er vedtaget en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet og fornødne garantier.

I sådanne tilfælde skal ejeren informere brugerne på en hensigtsmæssigmåde og indhente deres udtrykkelige samtykke via islandprotravel.dk.

Indsamlede personoplysninger: forskellige typer af personoplysninger.

 

Overførsel af personoplysninger fra EU og/eller Schweiz til USA baseret på Privacy Shield-ordningen (islandprotravel.dk)

Hvis dette er retsgrundlaget, gennemføres overførslen af personoplysninger fra EU eller Schweiz til USA i overensstemmelse med hhv. EU-U.S. Privacy Shield-ordningen og Schweiz-U.S. Privacy Shield-ordningen.

Navnlig overføres personoplysninger til tjenester, der selv certificerer i henhold til Privacy Shield-ordningen og derfor garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for sådanne overførte personoplysninger. Alle tjenester er anført i det relevante afsnit i nærværende dokument, og de, der overholder Privacy Shield-ordningen, kan identificeres ved at kontrollere deres privatlivspolitik og også ved specifikt at kontrollere, om de overholder Privacy Shield-ordningen, i den officielle Privacy Shield List. Privacy Shield garanterer også specifikt brugere bestemte rettigheder, som kan findes i den mest opdaterede version på webstedet tilhørende det amerikanske handelsministerium, US Department of Commerce.

Personoplysninger kan udelukkende overføres fra et EU-medlemsland eller fra Schweiz til USA til tjenester, der ikke er, eller ikke længere er, en del af Privacy Shield, hvis dette er baseret på et andet gyldigt retsgrundlag. Brugere kan rette henvendelse til ejeren for at få mere at vide om et sådant retsgrundlag.

Indsamlede personoplysninger: forskellige typer af personoplysninger.

 

Andet retsgrundlag for overførsel af personoplysninger til udlandet (islandprotravel.dk)

Hvis intet andet retsgrundlag finder anvendelse, overføres personoplysninger udelukkende fra EU til tredjelande, hvis mindst én af de følgende betingelser er opfyldt:

 • overførslen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt mellem brugeren og ejeren eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på brugerens anmodning forud for indgåelsen af en sådan kontrakt
 • ​overførslen er nødvendig af hensyn til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, der i brugerens interesse indgås mellem ejeren og en anden fysisk eller juridisk person
 • overførslen er nødvendig af hensyn til vigtige samfundsinteresser
 • overførslen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • overførslen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller andre personers vitale interesser, hvis den registrerede ikke fysisk eller juridisk er i stand til at give samtykke. I sådanne tilfælde skal ejeren informere brugeren om det retsgrundlag, overførslen hviler på, via islandprotravel.dk.

Indsamlede personoplysninger: forskellige typer af personoplysninger.

 

Overførsel af personoplysninger til lande, der garanterer europæiske standarder (islandprotravel.dk)

Hvis dette er retsgrundlaget, gennemføres overførslen af personoplysninger fra EU til tredjelande i overensstemmelse med en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet truffet af Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen træffer afgørelser om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for bestemte lande, når den finder, at det pågældende land har og lever op til standarder for beskyttelse af personoplysninger, der er sammenlignelige med de standarder, der er vedtaget i EU's databeskyttelseslovgivning. Brugere kan finde en liste over alle trufne afgørelser om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau på Europa-Kommissionens websted.

Indsamlede personoplysninger: forskellige typer af personoplysninger.

 

Overførsel af personoplysninger til udlandet baseret på standardkontraktbestemmelser (islandprotravel.dk)

Hvis dette er retsgrundlaget, gennemføres overførslen af personoplysninger fra EU til tredjelande af ejeren i overensstemmelse med Europa-Kommissionens "standardkontraktbestemmelser".

Det betyder, at modtageren af personoplysningerne har forpligtet sig til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med de standarder for databeskyttelse, der er vedtaget i EU's databeskyttelseslovgivning. Brugere, der ønsker yderligere oplysninger, bedes kontakte ejeren via kontaktoplysningerne anført i nærværende dokument.

Indsamlede personoplysninger: forskellige typer af personoplysninger.

 

Content Performance og funktionstest (A/B test)

De tjenester, der er omfattet i dette afsnit, gør det muligt for ejeren at spore og analysere brugerreaktioner i forbindelse med webtrafik eller adfærd i forbindelse med ændringer i strukturen, teksten eller enhver anden komponent på islandprotravel.dk.

 

Google Website Optimizer (Google Inc.)

Google Website Optimizer er en tjeneste til A/B test, der leveres af Google Inc.

Google kan anvende personoplysninger med det formål at kontekstualisere og personliggøre reklamerne på sit eget reklamenetværk.

Indsamlede personoplysninger: cookies og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Privatlivspolitik, Irland – Privatlivspolitik.

 

Visning af indhold fra eksterne platforme

Denne type tjeneste gør det muligt for dig at få vist indhold fra eksterne platforme direkte fra siderne på islandprotravel.dk og interagere med dem.

Denne type tjeneste kan stadig indsamle oplysninger om webtrafik for de sider, hvor tjenesten er installeret, også selv om brugere ikke bruger den.

 

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts er en skriftypevisualiseringstjeneste leveret af Google Ireland Limited, som gør det muligt for islandprotravel.dk at inkorporere indhold af denne type på sine sider.

Indsamlede personoplysninger: Brugsdata og forskellige typer oplysninger som angivet i tjenestens privatlivspolitik.

Behandlingssted: Irland – Privatlivspolitik, privacy shield deltager.

 

Google Maps Widget (Google Ireland Limited)

Google Maps er en kortvisualiseringstjeneste leveret af Google Inc., der gør det muligt for islandprotravel.dk at inkorporere indhold af denne type på sine sider.

Indsamlede personoplysninger: cookies og brugsdata.

Behandlingssted: Irland – Privatlivspolitik.

 

Vimeo-video (Vimeo, LLC)

Vimeo er en videoindholdsvisualiseringstjeneste leveret af Vimeo, LLC, der gør det muligt for islandprotravel.dk at inkorporere indhold af denne type på sine sider.

Indsamlede personoplysninger: cookies og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Privatlivspolitik.

 

YouTube-videowidget (Google Inc.)

YouTube er en videoindholdsvisualiseringstjeneste leveret af Google Inc., der gør det muligt for islandprotravel.dk at inkorporere indhold af denne type på sine sider.

Indsamlede personoplysninger: cookies og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Privatlivspolitik, Irland – Privatlivspolitik.

 

Interaktion med eksterne sociale netværk og platforme

Denne type tjeneste gør det muligt at interagere med sociale netværk eller andre eksterne platforme direkte fra siderne på islandprotravel.dk.

Den interaktion og den information, der er tilgængelig via islandprotravel.dk, er altid underlagt brugerens privatlivsindstillinger for hvert enkelt socialt netværk.

Denne type tjeneste kan stadig indsamle oplysninger om trafik for de sider, hvor tjenesten er installeret, også selv om brugere ikke bruger den.

 

AddThis (Addthis Inc.)

AddThis er en tjeneste leveret af Clearspring Technologies Inc., som viser en widget, der gør det muligt at interagere med sociale netværk og eksterne platforme samt dele indholdet, der vises på islandprotravel.dk.

Afhængigt af konfigurationen kan denne tjeneste vise widgets tilhørende tredjemand som f.eks. administratorerne af sociale netværk, hvor interaktioner deles. I tilfælde heraf vil de tredjemænd, der leverer widgeten, blive informeret om interaktioner og brugsdata på de sider, hvor denne tjeneste er installeret.

Indsamlede personoplysninger: cookies og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Privatlivspolitik.

 

Remarketing og adfærdsbetinget reklamering

Denne type tjeneste gør det muligt for islandprotravel.dk og virksomhedens samarbejdspartnere at informere, optimere og levere reklame baseret på brugerens tidligere brug af islandprotravel.dk.

Denne aktivitet udføres ved at spore brugsdata og ved at bruge cookies, dvs. information, der overføres til de samarbejdspartnere, der administrerer aktiviteterne forbundet med remarketing og adfærdsbetinget reklamering.

Ud over de eventuelle muligheder for at framelde sig, som tilbydes af de nedenfor nævnte tjenester, kan brugeren også framelde sig enhver tredjemands tjenestes brug af cookies ved at besøge frameldingssiden Network Advertising Initiative.

 

Google Ads Remarketing (Google Inc.)

Google Ads Remarketing er en tjeneste for remarketing og adfærdsbetinget reklamering leveret af Google Inc., der forbinder islandprotravel.dk's aktiviteter med Google Ads reklamenetværk og Doubleclick-cookien.

Indsamlede personoplysninger: cookies og brugsdata.

Behandlingssted: USA – Privatlivspolitik, Irland – Privatlivspolitik, Frameldelse.

 

Remarketing via Google Analytics for Display Advertising (Google Ireland Limited)

Google Analytics for Display Advertising er en tjeneste for remarketing og adfærdsbetinget reklamering leveret af Google Ireland Limited, der forbinder den sporingsaktivitet, der udføres af Google Analytics og dennes cookies med Google Ads-reklamenetværket og Doubleclick-cookien.

Indsamlede personoplysninger: cookies og brugsdata.

Behandlingssted: Irland – Privatlivspolitik, Frameldelse, privacy shield deltager

 

Yderligere information om personoplysninger

LianaMailer – nyhedsbrev

Denne type tjeneste gør det muligt at administrere en database med e-mailkontakter for at kommunikere med brugeren.

Disse tjenester kan også indsamle oplysninger vedrørende dato og tidspunkt for, hvornår meddelelsen blev set af brugeren, samt hvornår brugeren interagerede med den, f.eks. ved at klikke på links i meddelelsen.

Liana Mailer (et produkt fra Liana Technologies Oy)

Liana Mailer er en tjeneste for administration af e-mailadresser og afsendelse af meddelelser leveret af Liana Technologies Oy, Kansankatu 53, 90100 Oulu, Finland

Indsamlede personoplysninger: e-mailadresse, fornavn (valgfrit), efternavn (valgfrit).

Behandlingssted: EU https://www.lianatech.com/privacy-claim.html

 

Vi sender kun nyhedsbreve, e-mails og andre elektroniske meddelelser med reklameoplysninger (herefter "nyhedsbrev"), hvis vi har modtagerens samtykke eller lovlige tilladelse. Såfremt indholdet af et nyhedsbrev beskrives konkret, er det autoritativt for brugernes samtykke. I øvrigt indeholder vores nyhedsbreve information om vores produkter, tilbud, reklamer og vores virksomhed samt muligvis andre af Island ProTravel Groups datterselskaber. Disse er ud over Island ProTravel: NPT Norway ProTravel GmbH (DE), Island ProCruises GmbH (CH), Island ProFishing ehf. (IS), Island Tours AG (CH), ITG Island Tours GmbH, IPT Island ProTravel GmbH (CH), Island ProTravel Scan AB (SE), Island ProTravel ehf (IS)., Island ProTravel Danmark APS (DK) og Island ProTravel Norge AS (NO).

Dobbelt tilmelding og logføring: Registrering til vores nyhedsbrev udføres via en såkaldt dobbelt tilmeldingsprocedure. Efter registrering vil du modtage en e-mail, der beder dig om at bekræfte din registrering. Denne bekræftelse er nødvendig, så ingen kan registrere sig med eksterne e-mailadresser. Registreringen til nyhedsbrevet vil blive logført for at kunne dokumentere registreringsprocessen i overensstemmelse med lovgivningskravene. Dette omfatter opbevaring af logon og bekræftelsestidspunkt samt IP-adressen. Tilsvarende logføres ændringer af dine personoplysninger, der gemmes hos nyhedsbrevets systemudbyder.

Brugen af nyhedsbrevets systemudbyder, implementeringen af statistiske undersøgelser og analyser samt logføring af registreringsprocessen er baseret på vores legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 litra f i GDPR. Vi ønsker at anvende et brugervenligt og sikkert nyhedsbrevssystem, der både tjener vores forretningsinteresser og vores brugeres forventninger.

Opsigelse/tilbagetrækning – Du har til enhver tid ret til at opsige modtagelsen af vores nyhedsbrev, dvs. tilbagetrække dit samtykke. Samtidig udløber dit samtykke til overførsel fra nyhedsbrevets systemudbyder og til de statistiske analyser. En separat tilbagetrækning af overførslen fra nyhedsbrevets systemudbyder eller den statistiske evaluering er desværre ikke mulig. Et link til opsigelse af abonnementet på nyhedsbrevet findes nederst i nyhedsbrevet. Hvis brugerne kun har tilmeldt sig nyhedsbrevet og har annulleret denne registrering, vil deres personoplysninger blive slettet.

 

Salg af varer og tjenester online

De indsamlede personoplysninger bruges til at levere tjenester til brugeren eller til at sælge varer, herunder betaling og mulig levering.

De personoplysninger, der indsamles for at gennemføre betalingen, kan inkludere oplysninger om kreditkort, den bankkonto, der anvendes til overførslen, eller andre mulige betalingsmåder. Hvilken type personoplysninger, der indsamles af islandprotravel.dk, afhænger af det anvendte betalingssystem.

 

Tjenesten henvender sig ikke til børn under 13 år.

Brugere erklærer, at de er voksne i overensstemmelse med den for dem gældende lovgivning. Mindreårige kan kun bruge islandprotravel.dk med hjælp fra en voksen eller en værge. Under ingen omstændigheder må personer under 13 år bruge islandprotravel.dk.

 

Brugeres rettigheder

Brugere kan udøve visse rettigheder vedrørende de personoplysninger, ejeren behandler om dem.

Især har brugere ret til følgende:

 • At tilbagetrække deres samtykke på et hvilket som helst tidspunkt. Brugere har ret til at tilbagetrække deres samtykke, hvis de tidligere har givet deres samtykke til behandlingen af deres personoplysninger.
 • At gøre indsigelse mod behandlingen af deres personoplysninger. Brugere har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af deres personoplysninger, hvis behandlingen udføres på et andet retsgrundlag end samtykke. Yderligere oplysninger findes i det relevante afsnit nedenfor.
 • At få indsigt i deres personoplysninger. Brugere har ret til at vide, om ejeren behandler personoplysninger om dem og til at få indsigt i visse aspekter af behandlingen samt modtage en kopi af de personoplysninger, der behandles.
 • At kontrollere personoplysningerne og anmode om berigtigelse. Brugere har ret til at kontrollere nøjagtigheden af deres personoplysninger og bede om at få dem opdateret eller rettet.
 • At begrænse behandlingen af deres personoplysninger. Brugere har under visse omstændigheder ret til at begrænse behandlingen af deres personoplysninger. I tilfælde heraf må ejeren ikke behandle deres personoplysninger til andre formål end at opbevare dem.
 • At få deres personoplysninger slettet eller på anden måde fjernet. Brugere har under visse omstændigheder ret til at få deres personoplysninger hos ejeren slettet.
 • At modtage deres personoplysninger og få dem transmitteret til en anden dataansvarlig. Brugere har ret til at modtage deres personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format og, hvis det er teknisk muligt, at transmittere disse personoplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring. Denne bestemmelse gælder, hvis personoplysningerne behandles automatisk, og hvis behandlingen er baseret på brugerens samtykke, eller på en kontrakt, som brugeren har indgået, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til foranstaltninger, der træffes forud for indgåelsen af en sådan kontrakt.
 • At indgive en klage. Brugere har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

 

Nærmere oplysninger om retten til at gøre indsigelse mod behandling

Når personoplysninger behandles for at udføre en opgave i samfundets interesse eller en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som ejeren har fået pålagt, eller for at ejeren kan forfølge en legitim interesse, kan brugere gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at anføre en grund, der vedrører den pågældendes særlige situation, som begrundelse for indsigelsen.

Brugere skal dog vide, at de, hvis deres personoplysninger behandles til direkte markedsføring, til enhver tid kan gøre indsigelse mod denne behandling uden nogen begrundelse. For at vide, om ejeren behandler personoplysninger til direkte markedsføring, kan brugere læse de relevante afsnit i nærværende dokument.

Sådan udøves disse rettigheder

Enhver anmodning om udøvelse af brugerens rettigheder kan rettes til ejeren via kontaktoplysningerne anført i nærværende dokument. Disse anmodninger kan rettes til ejeren uden udgifter for brugeren og vil blive behandlet af ejeren så hurtigt som muligt og altid inden for en måned.

 

Cookiepolitik

Islandprotravel.dk bruger cookies. Brugeren kan læse afsnittet Cookiepolitik for at få yderligere oplysninger og en detaljeret cookie-meddelelse.

 

Yderligere oplysninger om indsamling og behandling af personoplysninger

Retlige skridt

Brugerens personoplysninger kan blive brugt i retligt øjemed af ejeren ved en domstol eller i forberedelsen af en retssag, der måtte blive indledt som følge af uretmæssig brug af islandprotravel.dk eller de tilknyttede tjenester.

Brugeren erklærer sig indforstået med, at offentlige myndigheder kan pålægge ejeren at videregive personoplysninger.

 

Yderligere information om brugerens personoplysninger

Ud over informationen i denne privatlivspolitik kan islandprotravel.dk give brugeren yderligere og kontekstuel information vedrørende særlige tjenester eller indsamlingen og behandlingen af personoplysninger på anmodning.

 

Systemlogfiler og vedligeholdelse

Med henblik på drift og vedligeholdelse kan islandprotravel.dk og enhver tjeneste, der leveres af tredjemand, indsamle filer, der registrerer interaktion med islandprotravel.dk (systemlogfiler), og bruge andre personoplysninger (som f.eks. IP-adresse) til dette formål.

 

Information, der ikke er omfattet af denne politik

Ejeren kan til enhver tid anmodes om yderligere oplysninger om indsamlingen eller behandlingen. Se kontaktoplysningerne i begyndelsen af nærværende dokument.

 

Sådan behandles "Do Not Track"-anmodninger

Islandprotravel.dk understøtter ikke "Do Not Track"-anmodninger.

Oplysninger om, hvorvidt en tredjemands tjenester anvendt af virksomheden understøtter "Do Not Track”-anmodninger, findes i deres respektive privatlivspolitikker.

 

Ændringer til privatlivspolitik

Ejeren forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik til enhver tid ved at underrette sine brugere om dette på denne side og muligvis også inden for islandprotravel.dk og/eller – i det omfang, det er teknisk muligt og lovligt – ved at sende en meddelelse til brugerne via de kontaktoplysninger, der er tilgængelige for ejeren. Det anbefales på det kraftigste at tjekke denne side ofte og kontrollere datoen for den seneste ændring, som fremgår nederst på siden. Hvis en bruger gør indsigelse mod en ændring af politikken, skal brugeren ophøre med at bruge dette program og kan anmode ejeren om at fjerne personoplysningerne. Medmindre andet angives, gælder den på det pågældende tidspunkt offentliggjorte privatlivspolitik for alle de personoplysninger, ejeren har om brugere.

 

Definitioner og juridiske referencer

Personoplysninger (eller oplysninger)

Enhver oplysning, som direkte, indirekte eller i forbindelse med andre oplysninger – herunder et personligt id-nummer – gør det muligt at identificere en fysisk person.

 

Brugsdata

Information indsamlet automatisk via islandprotravel.dk (eller en tredjemands tjenester anvendt inden for islandprotravel.dk), som kan omfatte: IP-adresserne eller domænenavnene på de computere, der anvendes af de brugere, der benytter islandprotravel.dk, URI-adresserne (Uniform Resource Identifier), tidspunktet for anmodningen, metoden anvendt til at sende anmodningen til serveren, størrelsen på den fil, der modtages som svar, den numeriske kode, der angiver status for serverens svar (vellykket resultat, fejl osv.), oprindelseslandet, browserens funktioner og operativsystemet anvendt af brugeren, de forskellige tidsoplysninger pr. besøg (f.eks. tid brugt på hver side i programmet) og oplysninger om den sti, der er fulgt i programmet, med særlig henvisning til rækkefølgen af besøgte sider samt andre parametre om enhedens operativsystem og/eller brugerens IT-miljø.

 

Bruger

Den person, som bruger islandprotravel.dk, og som, medmindre andet angives, er sammenfaldende med den registrerede.

 

Registreret

Den fysiske person, som personoplysningerne vedrører.

 

Databehandler (eller datatilsynsførende)

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige som beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

Dataansvarlig (eller ejer)

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger, herunder sikkerhedsforanstaltninger vedrørende driften og brugen af islandprotravel.dk. Den dataansvarlige er, medmindre andet angives, ejeren af islandprotravel.dk.

Islandprotravel.dk (eller dette program)

Dette betyder, af hvem brugerens personoplysninger indsamles og behandles.

 

Tjeneste

Den tjeneste, der leveres af islandprotravel.dk som beskrevet i de relaterede betingelser (hvis tilgængelige) og på dette websted/i dette program.

 

Den Europæiske Union (eller EU)

Medmindre andet angives omfatter alle henvisninger til Den Europæiske Union i nærværende dokument alle nuværende medlemslande i Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

 

Cookies

Små tekstfiler, der gemmes i brugerens enhed.

 

Juridisk information

Denne privatlivserklæring er udarbejdet på grundlag af bestemmelserne i en række lovgivninger, herunder artikel 13 og 14 i Forordning (EU) 2016/679 (generel forordning om databeskytttelse).

Denne privatlivspolitik vedrører udelukkende islandprotravel.dk, medmindre andet angives i nærværende dokument.