Bestilling af rejse

Bestilling af rejse kan foretages her, pr. e-mail, eller ved telefonisk henvendelse. Personen som bestiller, skal være juridisk myndig. Bestilles en rejse udenfor åbningstid, vil bestillingen blive behandlet snarest og senest førstkommende arbejdsdag, hvor ordrebekræftelse, rejseplan og faktura vil blive fremsendt pr. e-mail. Når du bestiller via vores hjemmeside, skal du være opmærksom på at bestillingen først er gældende, når du modtager ordrebekræftelse samt faktura pr. e-mail. Handlen er først bindende for begge parter når handelsbetingelserne er læst og accepteret af køberen inden bestilling og når ydelsen efterfølgende er betalt.

Oplysninger om rejsende

Det er rejsebestillerens ansvar, at oplyse korrekt navneinformation på den rejsende. Har man en billet og et pas hvor navnet ikke stemmer overens ved afrejse, risikerer man at blive nægtet boarding (dog undtaget æ,ø,å, bindestreger og særlige skrifttegn).

Adresse- og leveringsoplysning

Da Island ProTravel fremsender rejseplan, ordrebekræftelse og faktura udelukkende pr. e-mail, er det yderst vigtigt, at e-mail adressen angives korrekt ved bestillingen. Island ProTravel frasiger sig ansvaret, hvis e-mails ikke kommer frem pga. en af følgende årsager: 

Du har opgivet en forkert e-mail adresse
Du har en firewall eller et spam-filter som blokerer levering
Din inbox er fyldt op
Du har ændret e-mail adresse uden at informere Island ProTravel om dette

Bestilling af rejse

Når rejsen er betalt fremsendes rejsedokumenter pr. e-mail. Rejsedokumenterne indeholder flybilletter og vouchers, som skal medbringes i lufthavnen sammen med gyldigt pas.

Ordrebekræftelse, rejseplan & faktura

Når en rejse er bestilt - uanset om det er via internettet, pr. e-mail eller via telefon, bliver der fremsendt rejseplan samt faktura pr. e-mail. Reservationen er først bekræftet, når du modtager disse dokumenter. Det er dit fulde ansvar at tjekke, at rejseplanen ved modtagelsen svarer til det bestilte. Ved betaling af faktura bekræfter du, at den af Island ProTravel fremsendte rejseplan er i overensstemmelse med det ønskede. Teksten på ordrebekræftelse/rejseplan og faktura vil altid indeholde oplysninger om rejsens detaljer, herunder afrejse- og ankomsttider, flynummer, pris på de bestilte ydelser samt antal varer (flybilletter, overnatning m.m.). Vi tager ingen servicegebyr for at reservere en pakkerejse. Ønsker du derimod kun at bestille en enkelt ydelse (f.eks. udflugter, overnatning, transport el.lign.) opkræves et servicegebyr på DKK 100. Ved bestilling af to eller flere ydelser, opkræves et gebyr på DKK 250. 

Et udvalg af udflugter på vores website https://www.islandprotravel.dk/ kan bookes og betales online. Udflugter som bestilles og betales online på denne hjemmeside, behandles af Kortaþjónustan hf. på vegne af Island ProTravel Island ehf. (Ármuli 15, IS-108 Reykjavik), et datterselskab af Island ProTravel Group.

Pas, visum, vaccinationer

Hvor intet andet udtrykkeligt er anført, gælder visumoplysningerne på deltagerbeviset kun danske statsborgere, ligesom oplysningerne er relateret til den opgivne rejseplan. Har man planer om at ændre rejseforløbet (herunder rejselængden), kan helt andre regler være gældende. du bør være opmærksom på, at formalia kan ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsetidspunktet.

OBS: Der stilles ofte også visumkrav i forbindelse med transit. Passet skal mindst være gyldigt i 6 måneder efter hjemkomst fra destinationen. Alle bureauets oplysninger gælder alene for personer med dansk pas. Det er således kundens pligt at oplyse bureauet, såfremt kunden ikke er dansk statsborger, eller har dobbeltstatsborgerskab. Udenlandske statsborgere skal konsultere deres ambassade eller konsulat vedr. visum, samt kontakte Seruminstituttets Udlandsvaccination www.ssi.dk, undlades dette påtager Island ProTravel sig intet ansvar for de følger, som evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte medføre for den rejsende.

Ved rejse til et Schengenland anbefales det at medbringe passet, da det er danske statsborgeres ID i udlandet. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse. Den rejsende har pligt til at sørge for gyldigt pas og visum, samt give bureauet korrekte oplysninger om f.eks. navn og statsborgerskab m.v.

Navne i passet skal være i overensstemmelse med de navne, som personen er registreret med i Det Centrale Personregister (CPR-registeret). Det er den rejsendes eget ansvar at kontrollere, at der er overensstemmelse. Ved uoverensstemmelse kan den rejsende risikere at få afvist ansøgningen om visum.

​Hvis du medbringer medicin med narkotiske stoffer, skal du medbringe en attest fra lægen/apoteket.

Ændring af rejse

Såfremt det ikke fremgår af din faktura, kan den bestilte rejse ikke ændres. Vi vil dog fra gang til gang bestræbe os på, at imødekomme ønsker og oplyse om ændring er muligt. Eventuelle ændringer medfører et ændringsgebyr på minimum DKK 250.

Prisændringer

Priserne er baseret på gældende fly- og hoteltariffer, skatter, afgifter og valutakurser pr. bestillingsdato. Island ProTravel tager forbehold for eventuelle prisstigninger, som måtte træde i kraft efter dette tidspunkt. Varsel om stigning skal være dig i hænde senest 14 dage før afrejse. Prisstigning på mere end 10% giver dig ret til, at ophæve købet og få hele rejsens pris refunderet. 

Afbestilling

Såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på fakturaen, vil følgende regler gøre sig gældende:

Ved afbestilling af rejsen indtil 45 dage før afrejse er depositum tabt
Ved afbestilling 45 - 15 dage før afrejse må 85% af rejsens pris betales
Ved afbestilling herefter er hele rejsens pris tabt 
Vi gør opmærksom på, at ved enkelte rejser kan ekstraordinære regler gælde 

Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre lignende katastrofer, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder (eksempelvis udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder) direkte fraråder rejser til det pågældende område og at, begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

Afbestillingsforsikring - gælder kun før afrejse  

Afbestillingsforsikring kan give ret til fri afbestilling af rejsen frem til afrejse, mod lægeerklæring. Afbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen og kan ikke bestilles eller afbestilles derefter. Forsikringen giver ret til afbestilling af rejsen hvis du selv, nærmeste familie (ægtefælle, registreret partner, sambo, barn, forældre, svigerforældre eller søskende) eller rejsepartner bliver ramt af sygdom, ulykke eller død. Den samme ret til afbestilling gælder også ved pludselig og alvorlige hændelser, som rammer dig selv eller din rejsepartner og som medfører, at det ikke er rimeligt at kræve, at du kan gennemføre rejsen. Sådanne hændelser kan være brand- eller vandskade på fast ejendom el.lign. Retten til afbestilling forudsætter, at du ikke kendte til (og heller ikke burde have kendt til) omstændighederne som fører til, at rejsen ikke kan benyttes, eller at du ikke er ansvarlig for de omstændigheder. Prisen på afbestillingsforsikring er 10% af totalprisen på hele rejsen.  

Rejsegarantifonden

Island ProTravel er medlem af Rejsegarantifonden - nr. 2263.
Rejsegarantifonden yder bistand til rejsekunder, der har købt en såkaldt pakkerejse, i tilfælde af rejsebureauets konkurs. En pakkerejse er betegnelsen for et rejsearrangement, som indeholder mere end blot en flybillet. Typisk består dette i transport samt indkvartering, dvs. f.eks. fly og hotelophold. Fonden erstatter kun pakkerejser. En flybillet alene er ikke omfattet af fondens dækning, ligesom hotelophold alene heller ikke er omfattet. For yderligere information henvises til rejsegarantifondens hjemmeside www.rejsegarantifonden.dk

I tilfælde af strejke

Island ProTravel optræder som agent for luftfartselskaberne, og det er alene luftfartsselskabet der har ansvar for transportens korrekte udførelse. I tilfælde af flystrejke eller anden strejke der påvirker luftfarten, kan rejsebureauet eller luftfartselskabet være behjælpelig med ændring af reservation. Dette kan dog først lade sig gøre i det øjeblik en strejke er en realitet, og udelukkende ifølge luftfartsselskabets anvisninger. Er en strejke varslet – og altså endnu ikke trådt i kraft – er det på den rejsendes egen regning, såfremt man ønsker at ændre eller annullere en reservation.

Forsinkelser m.v.

Rejsebureauet kan ikke holdes ansvarlig for udefrakommende hændelser, eller hændelser påført af tredje part f.eks. forsinkelse pga. vejrforhold, bagage der ikke kommer frem, ændring i luftfartselskabets fartplaner osv. Ved sådanne hændelser skal den rejsende henvende sig til pågældende luftfartsselskab, som er ansvarlig for transporten.

Reklamation

Reklamation over mangler ved rejsen skal rettes til bureauet eller dettes stedlige repræsentant så snart den konstateres, således at bureauet kan forsøge straks at afhjælpe en eventuel mangel.