Rejsevilkår – Island ProTravel

Gyldig fra den 1. Juli 2018
 

BESTILLING AF REJSE

Bestilling af rejser foretages via www.islandprotravel.dk, pr. e-mail, eller via telefon. Personen som bestiller, skal være juridisk myndig. Bestilles rejsen udenfor åbningstid, vil bestillingen blive behandlet den følgende arbejdsdag. Ordrebekræftelse, rejseplan og faktura vil blive fremsendt pr. e-mail. Købet er først bindende for begge parter, når Island ProTravel har modtaget betalingen.

OPLYSNINGER OM REJSENDE

Den rejsende er ansvarlig for at oplyse korrekt navn. Navnet skal stemme overens med navnet i passet. Du risikerer at blive nægtet afrejse/boarding, hvis navn på billet og pas ikke stemmer overens (dog undtaget æ,ø,å, bindestreger og særlige skrifttegn).

ADRESSE- OG LEVERINGSOPLYSNING

Island ProTravel fremsender rejseplan, ordrebekræftelse og faktura pr. e-mail, det er derfor yderst vigtigt, at e-mail adressen angives korrekt ved bestilling. Island ProTravel frasiger sig ansvaret, hvis e-mails ikke kommer frem pga. en af følgende årsager: 
• Du har opgivet en forkert e-mail adresse
• Du har en firewall eller et spam-filter som blokerer levering
• Din indbakke er fyldt op
• Du har ændret e-mail adresse uden at informere Island ProTravel om dette

BESTILLING AF REJSE

Når rejsen er betalt fremsendes rejsedokumenter pr. e-mail. Rejsedokumenterne indeholder dokumentation på betalte varer og tjenester. Du skal fremvise dokumenterne i lufthavnen, på hotellet og udflugter, sammen med gyldig legitimation/pas. 

ORDREBEKRÆFTELSE, REJSEPLAN & FAKTURA

Når rejsen er bestilt - uanset om det er via internettet, pr. e-mail eller telefon, bliver der fremsendt rejseplan samt faktura pr. e-mail. Det er dit fulde ansvar at tjekke, at rejseplanen ved modtagelsen svarer til det bestilte. Ved betaling af faktura bekræfter du, at den af Island ProTravel fremsendte rejseplan er i overensstemmelse med det ønskede. Teksten på ordrebekræftelse/rejseplan og faktura vil indeholde oplysninger om rejsens detaljer, herunder afrejse- og ankomsttider, flynummer, pris på de bestilte ydelser samt antal varer (flybilletter, overnatning m.m.). Vi tager ikke servicegebyr for at reservere en pakkerejse. Ønsker du derimod kun at bestille en enkelt ydelse (f.eks. en udflugt, en overnatning, transport el.lign.) opkræves et servicegebyr på DKK 100. Ved bestilling af to eller flere ydelser, opkræves et gebyr på DKK 300. 
Et udvalg af udflugter på vores website https://www.islandprotravel.dk/ kan bookes og betales online. Udflugter som bestilles og betales online på denne hjemmeside, behandles af Kortaþjónustan hf. på vegne af Island ProTravel Island ehf. (Ármuli 15, IS-108 Reykjavik), et datterselskab af Island ProTravel Group.

PAS, VISUM, VACCINATIONER

Alle informationer fra Island ProTravel gælder alene for rejsende med dansk pas. Det er således kundens pligt at oplyse Island ProTravel, såfremt han eller hun ikke er dansk statsborger, eller har dobbeltstatsborgerskab. Rejsende med udenlandsk pas har selv pligt til at sætte sig ind i pas, visum og vaccinationsregler..
Ved rejse til et Schengenland anbefales det at medbringe passet, da det er danske statsborgeres ID i udlandet. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse. Den rejsende har pligt til at sørge for gyldigt pas og visum, samt give Island ProTravel korrekte oplysninger om f.eks. navn og statsborgerskab m.v.
Navne i passet skal være i overensstemmelse med de navne, som personen er registreret med i Det Centrale Personregister (CPR-registeret). Det er den rejsendes eget ansvar at kontrollere, at der er overensstemmelse. Ved uoverensstemmelse kan den rejsende risikere at få afvist ansøgningen om visum.

Hvis du medbringer medicin med narkotiske stoffer, skal du medbringe en attest fra lægen/apoteket.

ÆNDRING AF REJSE

Såfremt det ikke fremgår af din faktura, kan den bestilte rejse ikke ændres. Vi vil dog fra gang til gang bestræbe os på, at imødekomme ønsker og oplyse om ændring er muligt. Eventuelle ændringer medfører et ændringsgebyr på  DKK 300.

PRISÆNDRINGER

Priserne er baseret på gældende fly- og hoteltariffer, skatter, afgifter og valutakurser på bestillingsdatoen. Island ProTravel tager forbehold for eventuelle prisstigninger, som måtte træde i kraft efter dette tidspunkt. Varsel om prisstigning skal være dig i hænde senest 20 dage før afrejse. Den rejsende skal underrettes på en tydelig og forståelig måde, og der skal gives en begrundelse for og en beregning af prisstigningen (jf. pakkerejseloven §19). 

AFBESTILLING

Såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på fakturaen, vil følgende regler gøre sig gældende:
• Ved afbestilling af rejsen indtil 45 dage før afrejse er depositum tabt
• Ved afbestilling 45 - 15 dage før afrejse må 85% af rejsens pris betales
• Ved afbestilling herefter er hele rejsens pris tabt 
• Vi gør opmærksom på, at ved enkelte rejser kan ekstraordinære regler gælde 
Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre lignende katastrofer, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder (eksempelvis udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder) direkte fraråder rejser til det pågældende område og at, begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

AFBESTILLINGSFORSIKRING - GÆLDER KUN FØR AFREJSE  

Afbestillingsforsikring kan give ret til fri afbestilling af rejsen frem til afrejse, mod lægeerklæring. Afbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen og kan ikke bestilles eller afbestilles derefter. Forsikringen giver ret til afbestilling af rejsen hvis du selv, nærmeste familie (ægtefælle, registreret partner, sambo, barn, forældre, svigerforældre eller søskende) eller rejsepartner bliver ramt af sygdom, ulykke eller død. Den samme ret til afbestilling gælder også ved pludselig og alvorlige hændelser, som rammer dig selv eller din rejsepartner og som medfører, at det ikke er rimeligt at kræve, at du kan gennemføre rejsen. Sådanne hændelser kan være brand- eller vandskade på fast ejendom el.lign. Retten til afbestilling forudsætter, at du ikke kendte til (og heller ikke burde have kendt til) omstændighederne som fører til, at rejsen ikke kan benyttes, eller at du ikke er ansvarlig for de omstændigheder. Prisen på afbestillingsforsikring er 10% af totalprisen på hele rejsen.  

REJSEGARANTIFONDEN

Island ProTravel Danmark er medlem af Rejsegarantifonden - nr. 2263.
Rejsegarantifonden yder bistand til rejsekunder der har købt en pakkerejse, i tilfælde af rejsebureauets konkurs. En pakkerejse er betegnelsen for et rejsearrangement, som indeholder to eller flere tjenester/produkter. For yderligere information henvises til rejsegarantifondens hjemmeside www.rejsegarantifonden.dk

I TILFÆLDE AF STREJKE

Island ProTravel optræder som agent for luftfartselskaberne, og det er alene luftfartsselskabet der har ansvar for, at transporten udføres korrekt. I tilfælde af flystrejke eller anden strejke der påvirker flyrejsen, kan rejsebureauet eller luftfartselskabet være behjælpelig med ændring af reservation. Dette kan dog først lade sig gøre i det øjeblik en strejke er en realitet, og udelukkende ifølge luftfartsselskabets anvisninger. Er en strejke varslet – og altså endnu ikke trådt i kraft – er det på den rejsendes egen regning, såfremt man ønsker at ændre eller annullere en reservation.

FORSINKELSER M.V.

Rejsebureauet kan ikke holdes ansvarlig for udefrakommende hændelser, eller hændelser påført af tredje part f.eks. forsinkelse pga. vejrforhold, bagage der ikke kommer frem, ændring i luftfartselskabets fartplaner osv. Ved sådanne hændelser skal du henvende dig til det pågældende luftfartsselskab, som er ansvarlig for transporten.

REKLAMATION

Island ProTravel har ansvaret for, at rejseydelserne som indgår i pakkerejseaftalen leveres som aftalt. Reklamation over mangler ved rejsen skal rettes til Island ProTravel eller vores repræsentant på destinationen, så snart den konstateres, således at vi kan forsøge straks at afhjælpe en eventuel mangel. 
Er der en mangel ved pakkerejsen, kan den rejsende kræve hjælp, alternative rejseydelser, prisafslag og erstatning (jf. Pakkerejseloven).